Home
Videos uploaded by user “Thanh Dương”
Môi trường
 
01:56
Trương mồi
Views: 35 Thanh Dương
The noname
 
01:15
Phim đầu tay - càng chém càng hay! Mong mọi người vào chém nhiệt tình! Câu chuyện nói về 2 thằng: Việt Mc king và Mọt Chíp đang đánh nhau, nhưng chưa hết! Tobe continued...
Views: 110 Thanh Dương
complete 1
 
01:14
Views: 30 Thanh Dương
Trailer Iron man 2
 
00:42
Views: 79 Thanh Dương
Intro MMC ver 3.1
 
00:11
Views: 21 Thanh Dương
Duong The Anh's Showreel
 
05:01
0:01 Video quảng cáo thương hiệu cho công ty in Galaxy 0:09 Intro logo PATA TV 0:17 Intro MMC team 0:26 Intro INFINITE team 0:32 Motion 3D hoa sen 0:36 Intro logo game "The World Of Magic" 0:41 Phim ngắn 2D "Chú quạ ưa nịnh" 1:31 Phim ngắn 2D "My dad is a liar" 2:02 Phim ngắn 2D" Cái giá phải trả" 2:36 Phim ngắn 3D "Dream" 2:59 Game 2D "Son Of Devil" 3:32 Demo game 3D 3:46 Game "Devil may smile"
Views: 59 Thanh Dương